BVC

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning.
Telefon:
Anna-Maria Larsson  011-338 33 05
Maria Enterlöv Kalén 011-338 33 35

Barnavårdcentralen

Hiertas barnavårdscentral välkomnar vi föräldrar och barn. Vi utför regelbundna kontroller och följer barnets utveckling tillsammans fram till skolstart. Vi ger er stöd i ert föräldraskap och du är välkommen med frågor som rör exempelvis amning, mat och sömn. 

Vi har ett tätt samarbete med andra vårdinstanser, som barnläkarmottagning, psykolog, logoped, tandhygienist och ortoptist.

Alla besök på BVC är givetvis kostnadsfria. 

Hembesök

När ni har kommit hem med ert nyfödda barn erbjuder vi er hembesök. 
Vi erbjuder även hembesök vid 8 månaders ålder.

Våra BVC-sjuksköterskor

När ni besöker BVC på Hierta Vårdcentral träffar ni specialistutbildade sjuksköterskor. I samband med hälsokontroller får ni även träffa en läkare.

Föräldragrupper

Vi erbjuder nyblivna föräldrar att ingå i våra föräldragrupper. Ni får chans att lära känna andra nyblivna föräldrar i närheten samt möjlighet att ventilera era funderingar.

Så gör du för att välja oss till ditt barn


I och med att vårdvalet är individuellt måste du även lista ditt barn om du vill gå hos oss. Det gör du genom att gå in som ombud för ditt barn på 1177 och välja oss som din BVC.