Äldremottagning

För dig som är 85 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd.
Välkommen att kontakta oss för mera information

På äldremottagningen hjälper vi dig som är 85 år eller äldre som behöver extra hjälp

Till äldremottagningen kan du som är 85 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd remitteras till. På Äldremottagningen träffar du en specialistsjuksköterska med erfarenhet och intresse för vård av äldre. Vår målsättning är att du och dina närstående ska få närhet, trygghet och en sammanhållen vård. Vid besöket får du möjlighet att diskutera och reflektera över din hälsa och hur du kan hantera eventuella hälsoproblem. Sjuksköterskan kommer också göra några enklare undersökningar, till exempel kontrollera ditt blodtryck och gå igenom dina läkemedel. Detta kommer sedan att ligga till grund för en gemensam planering av fortsatt vård. Sjuksköterskan har ett nära samarbete med vår specialistläkare inom geriatrik. När du blivit ansluten till mottagningen kommer du att få ett direkt nummet till sjuksköterskan för att det ska vara enkelt för dig att söka vård.