Kroniska sjukdomar

Vi har stor förståelse för vår omgivning, därför är kroniska sjukdomar ett viktigt och prioriterat område för oss. Vi erbjuder årskontroller och följer noggrant upp våra kroniker.  

Vi lindrar besvär och arbetar för en bra livskvalitet

En kronisk sjukdom går oftast inte att bota, utan handlar om ett livslångt hälsotillstånd. Vi erbjuder behandling för att lindra besvären för att våra patienter ska må så bra som möjligt och få en bra livskvalitet. 

Diabetes


Vi erbjuder både behandling och undervisning till dig som har drabbats av diabetes. Behandlingen går ofta ut på att ändra sina levnadsvanor, som att äta mer hälsosamt och sluta röka i kombination med läkemedel för att sänka sockerhalten i blodet.

Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar och kan på sikt orsaka skador på kärl, njurar, ögon och nerver.

Om du misstänker att du har diabetes är du välkommen att kontakta oss för att ta ett blodprov.  


Hjärt- och kärlsjukdomar


Behandlingen vid hjärt- och kärlsjukdomar är en kombination av rådgivning för en bättre livsstil och medicinering.

Har du hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt eller förmaksflimmer kommer du att kollas upp regelbundet av oss. Vi tittar både på faktorer som hur du mår samt gör en uppföljning av medicineringen.

Risken att drabbas ökar när man blir äldre, om man har högt blodtryck och den påverkas av livsstilen. Välkommen att lista dig hos oss om du drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar. 

Högt blodtryck


Behandlingen för högt blodtryck går främst ut på rådgivning för ett bättre leverne. Det kan handla om att äta mer hälsosamt, börja motionera, dricka mindre alkohol, viktnedgång och sluta röka. Ofta i kombination med medicinering.

De flesta med högt blodtryck har inga symptom, men det kan leda till följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Om du misstänker att du har högt blodtryck, välkommen att kontakta oss.Astma/KOL


Om du har astma eller kol får du träffa vår specialistsjuksköterska. Du får både hjälp med rådgivning, medicinering och spirometri för att testa lungfunktionen samt stöd för att sluta röka.  

Astma beror på kroniskt inflammerade luftrör, vilket gör att de lätt drar ihop sig och det är svårt att få luft. 

KOL utvecklas långsamt under flera år och orsakas främst av rökning. Sjukdomen gör det svårt att andas och orken påverkas negativt.