Livsstilmotagningen / Hälsosamtal


Dags för förändring?

Merparten av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade. Därför är det viktigt för oss att hjälpa våra patienter med förebyggande åtgärder.

Behöver du hjälp att ändra dina kostvanor, börja motionera mer regelbundet eller sluta röka och snusa är du välkommen till oss. 

Vi börjar med att utföra tester, som att mäta blodsocker och blodtryck för att se vilka åtgärder vi behöver sätta in. Tillsammans sätter vi mål och vi finns med som ett stöd under resans gång.