Psykisk ohälsa

Lider du av psykisk ohälsa är du välkommen att boka tid hos oss!

Behöver du någon att prata med?

Känner du dig nedstämd, orolig, stressad, har du svårt att sova eller lider av ångest kan vi hjälpa dig. Hos oss får du träffa en psykolog eller en KBT-terapeut. Tillsammans ringar ni in problemen, utreder vilka verktyg du behöver för att må bättre och gör en planering för hur du ska fortsätta framåt. 


KBT via nätet 

Ångest, nedstämdhet och stress är normala reaktioner som hör livet till. Ofta går det att hantera dessa svackor på egen hand. Men om besvären blir stora och vardagen påverkas negativt, kan det vara bra att vända sig till vården för att få hjälp och stöd. 

Nu finns det möjlighet att delta i kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet. Det är en säker och effektiv behandlingsmetod. KBT via nätet finns för:

• Stress 

• Ångest/oro 

• Depression 

• Sömn 

Du kan göra en egen anmälan via 1177.se